+4915735361201 mail@nevenapiperin.com

Politika privatnosti i uslovi korišćenja

Zaštita podataka o ličnosti

Obaveštavamo posetioce nevenapiperin.com da je vaša poseta anonimna i da nevenapiperin.com ne prikuplja podatka kao što su ime i prezime, e-mail adresa a korisnike nevenapiperin.com koji daju svoje podatke o ličnosti, obaveštavam da se vaši podaci obrađuju u skladu s pravilima i odredbama važećih zakona države Nemačke.

Podatke koji se prikupljaju kroz kontakt formu (ime, prezime, e-mail, broj telefona, grad) nevenapiperin.com će koristiti za svrhu pripreme i informisanja korisnika oko ugovaranja sastanka s korisnikom i slanje odgovora na upite korisnika. Ovako prikupljene podatke nevenapiperin.com neće ustupati trećim licima.
Klikom na dugme „Pošalji“ korisnik daje pristanak na obradu svojih podataka o ličnosti na opisani način.

nevenapiperin.com obrađuje podatke o ličnosti u meri u kojoj je to potrebno da bi se ispunila svrha obrade, a isti se čuvaju onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarivanje svrhe.

nevenapiperin.com štiti poverljivost podataka.

nevenapiperin.com izričito zabranjuje bilo kakvo korišćenje internet stranice na način i u svrhe kojima se neposredno ili posredno krši bilo koji važeći zakon ili pravni propis koji je na snazi u Republici Nemačkoj, uvredljiv, vulgaran, preteći, rasistički ili šovinistički, kao i sadržaja koji je štetan na bilo koji drugi način.

Autorska prava

Sadržaj prezentacije nevenapiperin.com predstavlja zakonski zaštićeno i isključivo autorsko pravo koje pripada vlasniku Neveni Piperin, kojoj pripadaju sva autorska i druga prava (intelektualna svojina u pogledu sadržaja, uređivanja, koncepcije i dizajna).
Zaštitni znakovi i slično, intelektualno vlasništvo je u svojini vlasnika ili u vlasništvu trećih lica.
Nepoštovanje obavezujućih uslova korišćenja podleže primeni odgovarajućih zakonskih propisa.
ZABRANJENO JE neovlašćeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje sadržaja nevenapiperin.com na bilo koji način.
nevenapiperin.com zadržava pravo promene ovog obaveštenja.

Ako ste nekada maštali o preseljenju a niste znali odakle da krenete sa informacijama, OVAJ VODIČ TO ČINI UMESTO VAS.
Pratite pitanja i budite uporni. Na kraju dobijate odličan vodič koji ste sami napravili.
Bićete spremniji za izazov preseljenja! Jasnije korake i pouzdane informacije dobijate u radu.
Cena vodiča je 15 €


Za ostale korake, kontaktirajte me