+4915735361201 mail@nevenapiperin.com
Medijacija

Medijacija je proces pronalaženja zajedničkog rešenja najčešće u brakorazvodnim parnicama, biznis partner parnicama, u kojima je cilj win-win situacija. Sesije traju po 60 min. Sam proces dolaženja do rešenja može trajati od jednog do nekoliko meseci. Medijacija se može primeniti u bilo kojoj fazi rešavanja spornog odnosa. 

Medijator je treća neutralna osoba, koja posreduje između dve strane u cilju rešavanja njihovog spornog odnosa. Medijator nije sudija i nije savetodavno telo. Njegova uloga je da pomogne strankama da razumeju međusobne interese kroz nezadovoljene potrebe koje su izazvale sukob, i da omogući da stranke zajednički  pronađu adekvatno rešenje prihvatljivo za obe strane.

%

Medijator je NEUTRALAN