+4915735361201 mail@nevenapiperin.com

U nekim zemljama se ne lepe plakati svuda. Ne pišu se marketinške poruke svuda. Nešto bi mogli da naučimo. Osim silne ljubavi, ponosa, i obaveznog inata nešto drugo bi mogli da uvrstimo u spisak osobina identiteta. Počnimo od nas samih. BACI ĐUBRE U KANTU!